fbpx

Ispitne trase

Jedan od 15 ispitnih zadataka kandidatu se određuje putem računara slučajnim izborom, a ispitna komisija mu ga uručuje u pismenom obliku kako bi se upoznao sa istim. Nakon upoznavanja kandidata sa načinom i uslovima polaganja ispita pristupa se sprovođenju istog.

Poligona radnja zaustavljanje i polazak vozila na putu sa usponom izvodi se u delu ispita koji se polaže u saobraćaju na javnom putu, a prema rasporedu i lokaciji utvrđenoj u ispitnom zadatku.