Praktična obuka

  Praktična obuka kandidata obavlja se na časovima koji traju 45 minuta ili na dva spojena časa u ukupnom trajanju od 90 minuta.

  U toku jednog kalendarskog dana kandidat može imati najviše 2 časa praktične obuke u upravljanju vozilom.

  Sa navršenih 17 godina stičete pravo da izađete na praktični ispit.

Poligon

Na delu praktičnog ispita koji se polaže na uređenom poligonu za praktičnu obuku izvode se poligone radnje na propisan način sledećim redosledom, koje Vam pokazujemo na našoj video prezentaciji:

Ispitne trase

Poligona radnja zaustavljanje i polazak vozila na putu sa usponom izvodi se u delu ispita koji se polaže u saobraćaju na javnom putu, a prema rasporedu i lokaciji utvrđenoj u ispitnom zadatku.

Auto škola S&T KUP

Zdravo, hvala što ste posetili naš sajt. Stojimo na raspolaganju za sva pitanja!

Powered by WpChatPlugins
Scroll to Top