fbpx

Testovi

Simulacija teorijskog testa za vožnju

Vežbajte sa nama teorijski ispit kojivam je pripremila Auto škola S&T KUP. Pored svakog pitanja je navedena kategorija oblasti. Posle završenog ispita možete pogledati tačne rezultate. Svaki test je vremenski ograničen. Želimo vam uspešno rešavanje testova i brzo polaganje vozačkog ispita.Test se sastoji od 42 pitanja.

 Kilikom na kvadrat pored ponuđenih odgovora rešavate test.
 U nekim pitanjima potrebno je označiti više tačnih odgovora. (piše ispod pitanja)
 Na pitanja sa više tačnih odgovora priznaju se samo kompletno rešena pitanja. (ne računa se pola ili trećina)

Na ispit se ne može pristupiti:

 • bez lične karte (pasoš ne može)
 • u kratkim pantalonama, mini suknji, golih ramena, golih leđa ili sa velikim dekolteom
 • kao ni sa uvredljivim natpisima na garderobi

Obračun poena – bodovanje

 • Svako pitanje nosi određeni broj poena, a ukupno 100.
 • Za pozitivan ishod na teorijskom ispitu potrebno je da osvojite 85 poena.

MUP-ova simulacija polaganja teorijskog ispita

Prisupanje i korišćenje ove web stranice omogućeno samo kandidatima koji su već upisani u auto školu i samim tim imaju dodeljen ID broj i lozinku iz auto škole.

PDF Testovi po kategorijama

Pogledajte sva ispitna pitanja od kojih se formiraju testovi za polaganje teorijskog ispita.

Kompletno gradivo je podeljeno u sedam oblasti i iz svake oblasti zastupljen je određeni broj pitanja koji će se naći na Vašem testu za polaganje teorijskog ispita za vozače:

 • Pravila saobraćaja
 • Saobraćajna signalizacija
 • Vozači
 • Vozila
 • Osnove bezbednosti saobraćaja i pojmovi
 • Posebne mere i ovlašćenja
 • Posledice nepoštovanja propisa

Sva pitanja su javna, odnosno objavljena na sajtu MUP-a.

Preuzeli smo sva pitanja i prilagodili smo ih kandidatima za lakši pristup i vežbu.