fbpx

 

Praktična obuka kandidata obavlja se na časovima koji traju 45 minuta ili na dva spojena časa u ukupnom trajanju od 90 minuta.

U toku jednog kalendarskog dana kandidat može imati najviše 2 časa praktične obuke u upravljanju vozilom.

PLAN I SADRŽAJ NASTAVNIH ČASOVA "B1" I "B" KATEGORIJE